Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Dla mediów

Zasady publikacji infografik ENMARO

Zgodnie z Regulaminem ENMARO.COM, infografiki prezentowane na portalu to wyodrębnione i stanowiące zamkniętą całość projekty graficzne, zawierające rozbudowane rysunki i schematy, zdjęcia oraz opisy, przygotowane przez ENMARO.

ENMARO oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do infografik i udostępnia je mediom oraz osobom prywatnym w zakresie korzystania z infografik poprzez umieszczanie ich w sieci Internet oraz wewnętrznych sieciach komunikacji.

Co można?

Pola eksploatacji infografik ENMARO obejmują w szczególności prawo do utrwalania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzania, nadawania, publikowania oraz rozpowszechniania w sposób umożliwiający ich odbiór przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet. Dopuszczalne jest tworzenie papierowych wersji na potrzeby własne, a także prawo do wykorzystywania infografik, w całości, wraz z prawem włączania ich do innych utworów, publicznie prezentowanych – za podaniem Źródła: ENMARO.COM. 

Czego nie wolno?

ENMARO dopuszcza dostosowywanie wymiarów infografik do innych formatów oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w tym obszarze, wymaganych przez specyfikę medium internetowego i portalu mobilnego, w tym aplikacji urządzeń mobilnych. Nie dopuszczalne jest dokonywanie obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości infografik, nawet w przypadku nie naruszania istoty treści merytorycznej.

Kontakt dla Wydawców:

+48 508 004 895
media@enmaro.com