Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 12 376 815 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 24,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 2 222 907 MWh, a więc o 58,6 proc. mniej niż w czerwcu roku ubiegłego. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł z kolei r/r ponad 6-krotnie – do wolumenu 108 343 toe.
  • W czerwcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 135 002 MWh, co stanowi spadek r/r o 19,4 proc.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 15,4 proc. r/r przy wolumenie 13 765 011 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 27,1 proc., kształtując się na poziomie 2 715 613 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w czerwcu na poziomie 256,15 zł/MWh – o 12,72 zł/MWh wyższym niż w maju br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 271,20 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,20 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w maju.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 12 376 815 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 24,0 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 747 913 MWh, a więc o 27,1 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 628 902 MWh, a więc o 14,7 proc. niższym niż w czerwcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 413 616 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 15,7 proc. r/r) oraz 215 286 MWh na RDBg (spadek o 12,6 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w czerwcu br. do poziomu 48,55 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższego względem maja br. i zarazem najniższego w historii notowań na TGE. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 88,92 zł/MWh, a więc o 5,45 zł/MWh mniej niż w maju.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 2 222 907 MWh, a więc o 58,6 proc. mniej w stosunku do czerwca roku ubiegłego. Jest to przede wszystkim wynikiem niskiego wolumenu obrotu instrumentami kogeneracyjnymi w ostatnim miesiącu ich notowania. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 963 746 MWh, o 22,2 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 129,47 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,12 zł/MWh względem maja br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 108 343 toe (w tym 77 144 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza ponad 6-krotny wzrost r/r – o 539,8 proc. i zarazem najwyższą wartość w historii notowań na TGE. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 780,73 zł/toe, do poziomu 812,13 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 135 002 MWh (spadek r/r o 19,4 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,88 zł/MWh (o 0,06 zł/MWh większy niż w maju bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec maja 2019 r. wyniósł 256,52 zł/t, co stanowi spadek o 1,68 proc. w stosunku do kwietnia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 2,31 proc., do poziomu 11,83 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 3,90 proc. w tym samym okresie i wynosi 325,23 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,08 proc., osiągając wartość 13,28 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do maja 2018 roku wyniosła 19,32 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 8,15 proc.) natomiast dla PSCMI 2 22,18 zł/t (wzrost o 7,32 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,10 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 10,25 proc.) i 0,87 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 7,01 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec czerwca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 czerwca 2019 r. członkami rejestru było 3840 podmiotów.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 522 podmiotów.

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2019 r.

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 12 376 815 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 24,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 2 222 907 MWh, a więc o 58,6 proc. mniej niż w czerwcu roku ubiegłego. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł z kolei r/r ponad 6-krotnie – do wolumenu 108 343 toe.
  • W czerwcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 135 002 MWh, co stanowi spadek r/r o 19,4 proc.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 15,4 proc. r/r przy wolumenie 13 765 011 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 27,1 proc., kształtując się na poziomie 2 715 613 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w czerwcu na poziomie 256,15 zł/MWh – o 12,72 zł/MWh wyższym niż w maju br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 271,20 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,20 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w maju.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 12 376 815 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 24,0 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 747 913 MWh, a więc o 27,1 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 628 902 MWh, a więc o 14,7 proc. niższym niż w czerwcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 413 616 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 15,7 proc. r/r) oraz 215 286 MWh na RDBg (spadek o 12,6 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w czerwcu br. do poziomu 48,55 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższego względem maja br. i zarazem najniższego w historii notowań na TGE. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 88,92 zł/MWh, a więc o 5,45 zł/MWh mniej niż w maju.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 2 222 907 MWh, a więc o 58,6 proc. mniej w stosunku do czerwca roku ubiegłego. Jest to przede wszystkim wynikiem niskiego wolumenu obrotu instrumentami kogeneracyjnymi w ostatnim miesiącu ich notowania. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 963 746 MWh, o 22,2 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 129,47 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,12 zł/MWh względem maja br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 108 343 toe (w tym 77 144 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza ponad 6-krotny wzrost r/r – o 539,8 proc. i zarazem najwyższą wartość w historii notowań na TGE. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 780,73 zł/toe, do poziomu 812,13 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 135 002 MWh (spadek r/r o 19,4 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,88 zł/MWh (o 0,06 zł/MWh większy niż w maju bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec maja 2019 r. wyniósł 256,52 zł/t, co stanowi spadek o 1,68 proc. w stosunku do kwietnia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 2,31 proc., do poziomu 11,83 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 3,90 proc. w tym samym okresie i wynosi 325,23 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,08 proc., osiągając wartość 13,28 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do maja 2018 roku wyniosła 19,32 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 8,15 proc.) natomiast dla PSCMI 2 22,18 zł/t (wzrost o 7,32 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,10 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 10,25 proc.) i 0,87 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 7,01 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec czerwca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 czerwca 2019 r. członkami rejestru było 3840 podmiotów.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 522 podmiotów.