Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej niż w kwietniu roku ubiegłego.
  • W kwietniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh, co stanowi ponad 3-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 3,9 proc. r/r przy wolumenie 15 283 149 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 30,2 proc., osiągając poziom 2 880 210 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 226,92 zł/MWh – o 28,37 zł/MWh wyższym niż w marcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 266,44 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,60 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w marcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 8 850 035 MWh, a więc o 131,7 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 331 360 MWh, a więc o 23,86 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 827 024 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 41,5 proc. r/r) oraz 504 336 MWh na RDBg (spadek o 14,7 proc. r/r).
Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w kwietniu br. do poziomu 76,93 zł/MWh, czyli o 0,49 zł/MWh niższego względem marca br. Na RTT średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,80 zł/MWh, a więc o 7,43 zł/MWh więcej niż w marcu br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 706 190 MWh, o 25,6 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 133,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 37,15 zł/MWh względem marca br.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 38 147 toe (w tym 29 934 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 173 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 73,09 zł/toe, do poziomu 80,11 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W kwietniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh (ponad 3-krotny wzrost r/r o 240,9 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,89 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w marcu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec marca 2019 r. wyniósł 258,14 zł/t, co stanowi wzrost o 0,85 proc. w stosunku do lutego 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,20 proc., do poziomu 11,91 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,04 proc. w tym samym okresie i wynosi 304,62 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,85 proc., osiągając wartość 12,76 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do marca 2018 roku wyniosła 27,39 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,87 proc.) natomiast dla PSCMI 2 7,44 zł/t (wzrost o 2,50 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,34 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 12,68 proc.) i 0,53 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,33 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 kwietnia 2019 r. członkami rejestru było  3785  podmiotów.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 503 podmioty.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2019 r.

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej niż w kwietniu roku ubiegłego.
  • W kwietniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh, co stanowi ponad 3-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 3,9 proc. r/r przy wolumenie 15 283 149 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 30,2 proc., osiągając poziom 2 880 210 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 226,92 zł/MWh – o 28,37 zł/MWh wyższym niż w marcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 266,44 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,60 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w marcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 11 181 395 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 96,1 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 8 850 035 MWh, a więc o 131,7 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 331 360 MWh, a więc o 23,86 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 827 024 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 41,5 proc. r/r) oraz 504 336 MWh na RDBg (spadek o 14,7 proc. r/r).
Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w kwietniu br. do poziomu 76,93 zł/MWh, czyli o 0,49 zł/MWh niższego względem marca br. Na RTT średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,80 zł/MWh, a więc o 7,43 zł/MWh więcej niż w marcu br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej w stosunku do kwietnia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 706 190 MWh, o 25,6 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 133,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 37,15 zł/MWh względem marca br.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 38 147 toe (w tym 29 934 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 173 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 73,09 zł/toe, do poziomu 80,11 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W kwietniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh (ponad 3-krotny wzrost r/r o 240,9 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,89 zł/MWh (o 0,09 zł/MWh więcej niż w marcu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec marca 2019 r. wyniósł 258,14 zł/t, co stanowi wzrost o 0,85 proc. w stosunku do lutego 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,20 proc., do poziomu 11,91 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,04 proc. w tym samym okresie i wynosi 304,62 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,85 proc., osiągając wartość 12,76 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do marca 2018 roku wyniosła 27,39 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,87 proc.) natomiast dla PSCMI 2 7,44 zł/t (wzrost o 2,50 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,34 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 12,68 proc.) i 0,53 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,33 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 75 spółek.
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 30 kwietnia 2019 r. członkami rejestru było  3785  podmiotów.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 503 podmioty.