Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018.
•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej niż w marcu roku ubiegłego.
•    W marcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 9,4 proc. r/r przy wolumenie 16 205 169 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 15,1 proc., co po przewyższeniu wartości ze stycznia br. stanowi najwyższy wynik miesięczny w historii TGE – 2 953 642 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 198,54 zł/MWh – o 14,67 zł/MWh niższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 256,84 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,31 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 160 516 MWh, a więc o 98,4 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 163 189 MWh, a więc o 49,6 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 721 483 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 50,5 proc. r/r) oraz 441 706 MWh na RDBg (spadek o 45,4 proc. r/r).
Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w marcu br. do poziomu 77,42 zł/MWh, czyli o 9,18 zł/MWh niższego względem lutego br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 91,37 zł/MWh, a więc o 6,66 zł/MWh mniej niż w lutym.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej w stosunku do marca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 797 131 MWh, o 33,0 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 96,38 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,87 zł/MWh względem lutego br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 620 toe (w tym 13 644 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 17,4 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 169,79 zł/toe, do poziomu 153,20 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh (ponad 5-krotny wzrost r/r – o 481,3 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,80 zł/MWh (o 0,16 zł/MWh mniej niż w lutym bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2019 r. wyniósł 255,97 zł/t, co stanowi wzrost o 0,47 proc. w stosunku do stycznia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,24 proc., do poziomu 11,89 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,29 proc. w tym samym okresie i wynosi 307,81 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,03 proc., osiągając wartość 12,87 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2018 roku wyniosła 27,75 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,16 proc.) natomiast dla PSCMI 2 8,65 zł/t (wzrost o 2,89 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,41 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,46 proc.) i 0,47 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,76 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec marca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 marca 2019 r. członkami rejestru było 3762 podmioty.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 495 podmiotów.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2019 r.

•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018.
•    Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej niż w marcu roku ubiegłego.
•    W marcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu br. 19 158 811 MWh i był o 6,3 proc. niższy niż w marcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 9,4 proc. r/r przy wolumenie 16 205 169 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 15,1 proc., co po przewyższeniu wartości ze stycznia br. stanowi najwyższy wynik miesięczny w historii TGE – 2 953 642 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 198,54 zł/MWh – o 14,67 zł/MWh niższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 256,84 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,31 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 12 323 705 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 30,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 160 516 MWh, a więc o 98,4 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 163 189 MWh, a więc o 49,6 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 721 483 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 50,5 proc. r/r) oraz 441 706 MWh na RDBg (spadek o 45,4 proc. r/r).
Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w marcu br. do poziomu 77,42 zł/MWh, czyli o 9,18 zł/MWh niższego względem lutego br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 91,37 zł/MWh, a więc o 6,66 zł/MWh mniej niż w lutym.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 5 466 351 MWh, a więc o 21,3 proc. mniej w stosunku do marca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 797 131 MWh, o 33,0 proc. niższym niż w marcu roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 96,38 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,87 zł/MWh względem lutego br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 620 toe (w tym 13 644 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 17,4 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 169,79 zł/toe, do poziomu 153,20 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 2 784 625 MWh (ponad 5-krotny wzrost r/r – o 481,3 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,80 zł/MWh (o 0,16 zł/MWh mniej niż w lutym bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2019 r. wyniósł 255,97 zł/t, co stanowi wzrost o 0,47 proc. w stosunku do stycznia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 0,24 proc., do poziomu 11,89 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,29 proc. w tym samym okresie i wynosi 307,81 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,03 proc., osiągając wartość 12,87 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2018 roku wyniosła 27,75 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,16 proc.) natomiast dla PSCMI 2 8,65 zł/t (wzrost o 2,89 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,41 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,46 proc.) i 0,47 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 3,76 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec marca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 marca 2019 r. członkami rejestru było 3762 podmioty.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 495 podmiotów.