Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.
  • W lutym br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 95,0 proc. r/r przy wolumenie 13 791 215 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 24,2 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 642 787 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 213,21 zł/MWh – o 33,03 zł/MWh niższym niż w styczniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 262,15 zł/MWh, co oznacza spadek o 12,33 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 4 960 673 MWh, a więc o 4,7 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 509 462 MWh, a więc o 63,9 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 153 224 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 66,5 proc. r/r) oraz 356 238 MWh na RDBg (spadek o 51,7 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w lutym br. do poziomu 86,60 zł/MWh, czyli o 16,60 zł/MWh niższego względem stycznia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,03 zł/MWh, a więc o 1,17 zł/MWh mniej niż w styczniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej w stosunku do lutego roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 609 193 MWh, o 18,4 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 118,25 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,55 zł/MWh względem stycznia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 803 toe (w tym 15 743 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 68,3 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 71,19 zł/toe, do poziomu 322,99 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh (5-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,96 zł/MWh (o 0,28 zł/MWh więcej niż w styczniu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2019 r. wyniósł 254,77 zł/t, co stanowi wzrosto 5,38 proc. w stosunku do grudnia 2018 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 6,86 proc., do poziomu 11,86 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 3,45 proc. w tym samym okresie i wynosi 300,91 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64 proc., osiągając wartość 12,61 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2018 roku wyniosła 28,01 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,35 proc.) natomiast dla PSCMI 2 11,87 zł/t (wzrost o 4,11 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,45 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,94 proc.) i 0,57 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,73 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 28 lutego 2019 r. członkami rejestru było 3738 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 482 podmioty.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2019 r.

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej niż w lutym roku ubiegłego.
  • W lutym br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh, co stanowi 5-krotny wzrost r/r.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym br. 16 434 002 MWh i był o 78,6 proc. wyższy niż w lutym roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 95,0 proc. r/r przy wolumenie 13 791 215 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 24,2 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 642 787 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 213,21 zł/MWh – o 33,03 zł/MWh niższym niż w styczniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 262,15 zł/MWh, co oznacza spadek o 12,33 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 6 470 135 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,0 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 4 960 673 MWh, a więc o 4,7 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 509 462 MWh, a więc o 63,9 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 153 224 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 66,5 proc. r/r) oraz 356 238 MWh na RDBg (spadek o 51,7 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w lutym br. do poziomu 86,60 zł/MWh, czyli o 16,60 zł/MWh niższego względem stycznia br. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 98,03 zł/MWh, a więc o 1,17 zł/MWh mniej niż w styczniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 2 351 081 MWh, a więc o 32,4 proc. mniej w stosunku do lutego roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 609 193 MWh, o 18,4 proc. niższym niż w lutym roku 2018. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 118,25 zł/MWh, co oznacza spadek o 21,55 zł/MWh względem stycznia br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 803 toe (w tym 15 743 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 68,3 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 71,19 zł/toe, do poziomu 322,99 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 689 123 MWh (5-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,96 zł/MWh (o 0,28 zł/MWh więcej niż w styczniu bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2019 r. wyniósł 254,77 zł/t, co stanowi wzrosto 5,38 proc. w stosunku do grudnia 2018 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 6,86 proc., do poziomu 11,86 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 3,45 proc. w tym samym okresie i wynosi 300,91 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64 proc., osiągając wartość 12,61 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2018 roku wyniosła 28,01 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 12,35 proc.) natomiast dla PSCMI 2 11,87 zł/t (wzrost o 4,11 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,45 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 13,94 proc.) i 0,57 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 4,73 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 28 lutego 2019 r. członkami rejestru było 3738 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 482 podmioty.