Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

• Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r – przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725 MWh.
• Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc.
• Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej niż w styczniu roku ubiegłego.
• W styczniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 545 298 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh
i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym
(RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu
na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725
MWh (wzrost o 2,3 proc. w porównaniu do stycznia 2015 roku).

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 246,24 zł/MWh – o 28,23 zł/MWh wyższym niż w grudniu ubiegłego roku. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 274,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,76 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu roku 2018.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł
9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 6 516 938 MWh, a więc o 37,0 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 3 210 710 MWh, a więc o 34,7 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 693 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 64,8 proc. r/r) oraz 517 694 MWh na RDBg (spadek o 31,0 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w styczniu br. do poziomu 103,20 zł/MWh, czyli
o 8,45 zł/MWh mniej względem grudnia 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 99,20 zł/MWh, a więc o 2,37 zł/MWh mniej niż w grudniu 2018 r.

Prawa majątkowe
Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 366 191 MWh, o 35,4 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018.

Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 139,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 13,27 zł/MWh względem grudnia 2018 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 689 toe (w tym 10 310 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 55,9 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 70,11 zł/toe, do poziomu 251,80 zł/toe.

Po raz pierwszy w historii notowań obrót instrumentem PMEF stanowił mniejszość wolumenu obrotu wszystkimi instrumentami dla efektywności energetycznej – dokładnie 47,5 proc. Przewyższył go obrót instrumentem PMEF-2018 – o wolumenie 10 968 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej 208,75 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie
1 545 298 MWh (4-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,68
zł/MWh (o 0,17 zł/MWh więcej niż w grudniu ubiegłego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 241,76 zł/t, co stanowi spadek
o 3,60 proc. w stosunku do listopada, zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 2,03 proc., do poziomu 11,10 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 4,85 proc. w tym samym okresie i wynosi 311,66 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,22 proc., osiągając wartość 12,82 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2017 roku wyniosła 29,10 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 13,68 proc.) natomiast dla PSCMI 2 37,84 zł/t (wzrost o 13,82 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,46 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 15,15 proc.) i 1,51 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 13,35 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2019 r. członkami rejestru było 3713 podmiotów.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 454 podmioty.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2019 r.

• Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r – przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725 MWh.
• Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc.
• Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej niż w styczniu roku ubiegłego.
• W styczniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 545 298 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 8 702 527 MWh
i był o 20,1 proc. niższy niż w styczniu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym
(RTT) nastąpił spadek o 30,6 proc. r/r przy wolumenie 5 783 802 MWh. Wolumen obrotu
na rynku spot wzrósł r/r o 13,9 proc. do najwyższego w historii TGE poziomu 2 918 725
MWh (wzrost o 2,3 proc. w porównaniu do stycznia 2015 roku).

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 246,24 zł/MWh – o 28,23 zł/MWh wyższym niż w grudniu ubiegłego roku. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 274,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,76 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu roku 2018.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł
9 727 648 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 36,2 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 6 516 938 MWh, a więc o 37,0 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 3 210 710 MWh, a więc o 34,7 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 693 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 64,8 proc. r/r) oraz 517 694 MWh na RDBg (spadek o 31,0 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w styczniu br. do poziomu 103,20 zł/MWh, czyli
o 8,45 zł/MWh mniej względem grudnia 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 99,20 zł/MWh, a więc o 2,37 zł/MWh mniej niż w grudniu 2018 r.

Prawa majątkowe
Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 136 149 MWh, a więc o 5,5 proc. więcej w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 366 191 MWh, o 35,4 proc. wyższym niż w styczniu roku 2018.

Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 139,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 13,27 zł/MWh względem grudnia 2018 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 21 689 toe (w tym 10 310 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 55,9 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 70,11 zł/toe, do poziomu 251,80 zł/toe.

Po raz pierwszy w historii notowań obrót instrumentem PMEF stanowił mniejszość wolumenu obrotu wszystkimi instrumentami dla efektywności energetycznej – dokładnie 47,5 proc. Przewyższył go obrót instrumentem PMEF-2018 – o wolumenie 10 968 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej 208,75 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie
1 545 298 MWh (4-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,68
zł/MWh (o 0,17 zł/MWh więcej niż w grudniu ubiegłego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 241,76 zł/t, co stanowi spadek
o 3,60 proc. w stosunku do listopada, zaś cena za 1 GJ energii spadła w tym samym okresie o 2,03 proc., do poziomu 11,10 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 4,85 proc. w tym samym okresie i wynosi 311,66 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,22 proc., osiągając wartość 12,82 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2017 roku wyniosła 29,10 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 13,68 proc.) natomiast dla PSCMI 2 37,84 zł/t (wzrost o 13,82 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,46 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 15,15 proc.) i 1,51 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 13,35 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2019 r. członkami rejestru było 3713 podmiotów.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 454 podmioty.