Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach:

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052 409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co stanowi wzrost r/r o 3,4 proc. i zarazem najlepszy wynik w historii notowań na TGE.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego. Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,8 proc. do poziomu 27 714 704 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27 637 223 MWh (wzrost o 9,9 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego 77 481 MWh (spadek o 14,5 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc., do poziomu 198 337 705 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 15 443 219 MWh – o 15,9 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 12 735 089 MWh (wzrost o 18,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 708 130 MWh (wzrost o 7,0 proc. r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2018 na poziomie 224,71 zł/MWh, rosnąc o 66,75 zł/MWh względem roku 2017. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 218,01 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 36,89 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła w całym 2018 roku 242,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 74,90 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-19 spadła względem listopada o 5,44 zł/MWh, do poziomu 281,17 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co oznacza wzrost r/r o 3,4 proc. i stanowi najlepszy wynik w historii notowań na TGE. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 672 199 MWh, malejąc względem roku 2017 o 1,3 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 17 599 948 MWh (spadek o 8,6 proc.), a na RDBg 6 072 251 MWh (wzrost o 28,5 proc.). Wolumen obrotu na RTT wzrósł o 4,3 proc. względem rekordowego do tej pory roku 2017, do poziomu 119 633 407 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 11 499 247 MWh – o 52,1 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 8 945 087 MWh (wzrost o 65,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 554 160 MWh (wzrost o 19,2 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2018 roku 106,02 zł/MWh, czyli o 22,36 zł/MWh więcej niż w roku 2017. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 0,82 zł/MWh, do poziomu 111,65 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła w 2018 roku 106,28 zł/MWh, czyli o 24,49 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-19 wyniosła 106,37 zł/MWh, a więc o 1,07 zł/MWh mniej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 3 683 204 MWh, a więc o 29,0 proc. mniej niż w grudniu roku 2017. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh, a więc o 4 024 MWh (0,01 proc.) niższym niż w roku 2017.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2018 wyniósł 330 017 toe, co oznacza spadek r/r o 17,5 proc. W grudniu br. wolumen obrotu zmalał r/r o 45,2 proc., do poziomu 30 530 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł w grudniu 20 145 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 321,91 zł/toe (spadek względem listopada o 76,06 zł/toe).

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W całym roku 2018 w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 16 848 979 MWh, co stanowi najlepszy rezultat w historii Rejestru i ponad 6-krotny wzrost r/r.

W grudniu 2018 r. wolumen transakcji wyniósł 4 188 501 MWh, a cena średnioważona 0,51 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada wyniósł 250,78 zł/t, co stanowi wzrost o 3,0 proc. w stosunku do października br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,4 proc., do 11,33 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 2,5 proc. w tym samym okresie i wynosi 297,24 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,6 proc., osiągając wartość 12,42 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada ubiegłego roku wyniosła 39,37 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 18,6 proc.) i 40,59 zł/t (wzrost o 15,8 proc.) dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,76 zł/GJ (18,4 proc.) i 1,80 zł/GJ (16,9 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2018 r. członkami rejestru było 3 705 podmiotów, w grudniu przybyło ich 10.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 438 podmiotów.

Podsumowanie działalności TGE w 2018 r.

Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach:

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052 409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co stanowi wzrost r/r o 3,4 proc. i zarazem najlepszy wynik w historii notowań na TGE.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego. Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,8 proc. do poziomu 27 714 704 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27 637 223 MWh (wzrost o 9,9 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego 77 481 MWh (spadek o 14,5 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc., do poziomu 198 337 705 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 15 443 219 MWh – o 15,9 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 12 735 089 MWh (wzrost o 18,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 708 130 MWh (wzrost o 7,0 proc. r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2018 na poziomie 224,71 zł/MWh, rosnąc o 66,75 zł/MWh względem roku 2017. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 218,01 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 36,89 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła w całym 2018 roku 242,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 74,90 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-19 spadła względem listopada o 5,44 zł/MWh, do poziomu 281,17 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co oznacza wzrost r/r o 3,4 proc. i stanowi najlepszy wynik w historii notowań na TGE. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 672 199 MWh, malejąc względem roku 2017 o 1,3 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 17 599 948 MWh (spadek o 8,6 proc.), a na RDBg 6 072 251 MWh (wzrost o 28,5 proc.). Wolumen obrotu na RTT wzrósł o 4,3 proc. względem rekordowego do tej pory roku 2017, do poziomu 119 633 407 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 11 499 247 MWh – o 52,1 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 8 945 087 MWh (wzrost o 65,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 554 160 MWh (wzrost o 19,2 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2018 roku 106,02 zł/MWh, czyli o 22,36 zł/MWh więcej niż w roku 2017. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 0,82 zł/MWh, do poziomu 111,65 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła w 2018 roku 106,28 zł/MWh, czyli o 24,49 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-19 wyniosła 106,37 zł/MWh, a więc o 1,07 zł/MWh mniej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 3 683 204 MWh, a więc o 29,0 proc. mniej niż w grudniu roku 2017. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh, a więc o 4 024 MWh (0,01 proc.) niższym niż w roku 2017.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2018 wyniósł 330 017 toe, co oznacza spadek r/r o 17,5 proc. W grudniu br. wolumen obrotu zmalał r/r o 45,2 proc., do poziomu 30 530 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł w grudniu 20 145 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 321,91 zł/toe (spadek względem listopada o 76,06 zł/toe).

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W całym roku 2018 w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 16 848 979 MWh, co stanowi najlepszy rezultat w historii Rejestru i ponad 6-krotny wzrost r/r.

W grudniu 2018 r. wolumen transakcji wyniósł 4 188 501 MWh, a cena średnioważona 0,51 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada wyniósł 250,78 zł/t, co stanowi wzrost o 3,0 proc. w stosunku do października br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,4 proc., do 11,33 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 2,5 proc. w tym samym okresie i wynosi 297,24 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,6 proc., osiągając wartość 12,42 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada ubiegłego roku wyniosła 39,37 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 18,6 proc.) i 40,59 zł/t (wzrost o 15,8 proc.) dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,76 zł/GJ (18,4 proc.) i 1,80 zł/GJ (16,9 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2018 r. członkami rejestru było 3 705 podmiotów, w grudniu przybyło ich 10.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 438 podmiotów.