Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 proc. r/r – przy wolumenie 20 047 150 MWh.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9 proc. O 25,5 proc. wzrósł r/r wolumen obrotu na rynku spot, osiągnąwszy wartość 2 734 683 MWh.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5 proc. mniej niż w listopadzie roku ubiegłego.

Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 proc. r/r przy wolumenie 20 047 150 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 19,5 proc. i wyniósł 2 518 613 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 254,90 zł/MWh – o 6,62 zł/MWh wyższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 286,61 zł/MWh, co oznacza wzrost o 10,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku br.

Gaz ziemny
Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 663 505 MWh, a więc o 14,8 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 734 683 MWh, a więc o 25,5 proc. wyższym niż w listopadzie roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 009 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 14,1 proc. r/r) oraz 725 667 MWh na RDBg (wzrost o 73,5 proc. r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w listopadzie br. do poziomu 112,47 zł/MWh, czyli o 3,32 zł/MWh mniej względem października 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 107,44 zł/MWh, a więc o 9,00 zł/MWh mniej niż w październiku 2018 r.

Prawa majątkowe
Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5 proc. mniej w stosunku do listopada roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 101 762 MWh, o 27,2 proc. niższym niż w listopadzie roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 156,28 zł/MWh, co oznacza wzrost o 15,31 zł/MWh względem października 2018 r.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 16 271 toe
(w tym 9 564 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 67,9 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 136,00 zł/toe, do poziomu 397,97 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia
W listopadzie 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 867 514 MWh (19-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,54 zł/MWh (o 0,13 zł/MWh więcej niż w październiku br.).

Węgiel energetyczny
Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października 2018 r. wyniósł 243,44 zł/t, co stanowi spadek o 0,79 proc. w stosunku do września, zaś cena za 1 GJ energii utrzymała się na dokładnie tym samym poziomie, co dla września, tj. 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,54 proc. w tym samym okresie i wynosi 304,73 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64 proc., osiągając wartość 12,62 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października 2017 roku wyniosła 34,69 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 16,62 proc.) natomiast dla PSCMI 2 51,20 zł/t (wzrost o 20,19 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,83 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 19,37 proc.) i 2,20 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 21,11 proc.).

Nowi uczestnicy
Na koniec listopada br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii
na 30 listopada 2018 r. członkami rejestru było 3696 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 18.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 429 podmiotów.

 

 

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2018 r

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 proc. r/r – przy wolumenie 20 047 150 MWh.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9 proc. O 25,5 proc. wzrósł r/r wolumen obrotu na rynku spot, osiągnąwszy wartość 2 734 683 MWh.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5 proc. mniej niż w listopadzie roku ubiegłego.

Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie br. 22 565 763 MWh i był o 110,7 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 133,0 proc. r/r przy wolumenie 20 047 150 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 19,5 proc. i wyniósł 2 518 613 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 254,90 zł/MWh – o 6,62 zł/MWh wyższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 286,61 zł/MWh, co oznacza wzrost o 10,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku br.

Gaz ziemny
Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 13 398 188 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 8,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 10 663 505 MWh, a więc o 14,8 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 734 683 MWh, a więc o 25,5 proc. wyższym niż w listopadzie roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 009 016 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 14,1 proc. r/r) oraz 725 667 MWh na RDBg (wzrost o 73,5 proc. r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w listopadzie br. do poziomu 112,47 zł/MWh, czyli o 3,32 zł/MWh mniej względem października 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 107,44 zł/MWh, a więc o 9,00 zł/MWh mniej niż w październiku 2018 r.

Prawa majątkowe
Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 2 846 387 MWh, a więc o 25,5 proc. mniej w stosunku do listopada roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 101 762 MWh, o 27,2 proc. niższym niż w listopadzie roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 156,28 zł/MWh, co oznacza wzrost o 15,31 zł/MWh względem października 2018 r.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 16 271 toe
(w tym 9 564 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 67,9 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 136,00 zł/toe, do poziomu 397,97 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia
W listopadzie 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 867 514 MWh (19-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,54 zł/MWh (o 0,13 zł/MWh więcej niż w październiku br.).

Węgiel energetyczny
Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października 2018 r. wyniósł 243,44 zł/t, co stanowi spadek o 0,79 proc. w stosunku do września, zaś cena za 1 GJ energii utrzymała się na dokładnie tym samym poziomie, co dla września, tj. 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,54 proc. w tym samym okresie i wynosi 304,73 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,64 proc., osiągając wartość 12,62 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października 2017 roku wyniosła 34,69 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 16,62 proc.) natomiast dla PSCMI 2 51,20 zł/t (wzrost o 20,19 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,83 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 19,37 proc.) i 2,20 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 21,11 proc.).

Nowi uczestnicy
Na koniec listopada br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii
na 30 listopada 2018 r. członkami rejestru było 3696 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 18.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 429 podmiotów.