Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

 • Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec października wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy do tej pory roczny wolumen obrotu, który przypadł na 2014 r. (186 800 654 MWh). Ostatni miesiąc zakończył się wynikiem 29 277 668 MWh,
  co oznacza wzrost o 122,3 proc. w stosunku do października roku 2017.
 • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego
  w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.).
 • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej
  niż w październiku roku ubiegłego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 29 277 668 MWh
i był o 122,3 proc. wyższy niż w październiku roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 141,5 proc. r/r przy wolumenie 26 720 490 MWh.
Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 21,3 proc. i wyniósł 2 557 178 MWh. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec miesiąca wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy roczny wolumen w 2014, który wyniósł 186 800 654 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku
na poziomie 248,28 zł/MWh – o 27,96 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 275,76 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,77 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh
w październiku 2014 r.). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 19 517 513 MWh, a więc o 40,2 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 706 667 MWh, a więc o 5,2 proc. niższym niż
w październiku roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 109 452 MWh w obrocie
na RDNg (spadek o 14,8 proc. r/r) oraz 597 215 MWh na RDBg (wzrost o 19,9 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w październiku br. do poziomu 115,79 zł/MWh, czyli o 8,23 zł/MWh mniej względem września 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 116,44 zł/MWh, a więc
o 1,66 zł/MWh mniej niż we wrześniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł
w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej w stosunku do października roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 109 293 MWh, o 42,6 proc. wyższym niż w październiku roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 140,97 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,67 zł/MWh względem września 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 31 648 toe (w tym 24 290 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 34,1 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 157,42 zł/toe,
do poziomu 533,97 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,41 zł/MWh (o 0,03 zł/MWh więcej niż we wrześniu br.). Był to miesiąc z najwyższym wolumenem transakcji w historii RGP, który był o 47,9 proc. wyższy niż wolumen obrotu
w całym roku 2017 (2 548 261 MWh).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2018 r. wyniósł 245,38 zł/t, co stanowi spadek
o 1,23 proc. w stosunku do sierpnia, zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,31 proc.,
do 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,62 proc. w tym samym okresie i wynosi
309,50 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,97 proc., osiągając wartość 12,83 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2017 roku wyniosła 39,21 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,02 proc.) natomiast dla PSCMI 2 71,84 zł/t (wzrost o 30,23 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,89 zł/GJ (wzrost PSCMI 1
o 20,13 proc.) i 2,80 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 27,92 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec października br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii
na 31 października 2018 r. członkami rejestru było 3688 podmiotów, w październiku przybyło ich 15.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 424 podmioty. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 29 277 668 30 753 385 13 170 702
RDB 5 742 8 312 9 684
RDN 2 551 436 2 129 767 2 098 548
RTT 26 720 490 28 615 307 11 062 471

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 21 224 180 19 411 725 15 719 499
RDBg 597 215 357 487 498 187
RDNg 1 109 452 496 464 1 302 778
RTT 19 517 513 18 557 774 13 918 534

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 3 978 858 4 073 419 3 575 796
zielone certyfikaty 3 109 293 2 310 060 2 179 686
sesje RPM 1 612 513 1 366 160 1 121 727
TP na RPM 1 496 779 943 900 934 959
RTT 123 000
błękitne certyfikaty 82 680 63 787 82 809
sesje RPM 56 480 41 753 52 871
TP na RPM 26 200 22 034 29 938
żółte
certyfikaty
500 031 507 378 618 072
sesje RPM 245 918 203 542 173 050
TP na RPM 254 114 303 836 445 022
czerwone certyfikaty 268 394 1 180 569 686 221
sesje RPM 242 591 159 353 436 268
TP na RPM 25 803 1 021 216 249 952
fioletowe certyfikaty 18 459 11 625 9 009
sesje RPM 18 459 11 625 9 009
TP na RPM 0 0 0

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim
Razem 31 648 17 493 48 012
sesje RPM 29 015 15 654 39 524
TP na RPM 2 633 1 839 8 489

 

 

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2018 r.

 • Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec października wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy do tej pory roczny wolumen obrotu, który przypadł na 2014 r. (186 800 654 MWh). Ostatni miesiąc zakończył się wynikiem 29 277 668 MWh,
  co oznacza wzrost o 122,3 proc. w stosunku do października roku 2017.
 • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego
  w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.).
 • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej
  niż w październiku roku ubiegłego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 29 277 668 MWh
i był o 122,3 proc. wyższy niż w październiku roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 141,5 proc. r/r przy wolumenie 26 720 490 MWh.
Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 21,3 proc. i wyniósł 2 557 178 MWh. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec miesiąca wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy roczny wolumen w 2014, który wyniósł 186 800 654 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku
na poziomie 248,28 zł/MWh – o 27,96 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 275,76 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,77 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh
w październiku 2014 r.). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 19 517 513 MWh, a więc o 40,2 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 706 667 MWh, a więc o 5,2 proc. niższym niż
w październiku roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 109 452 MWh w obrocie
na RDNg (spadek o 14,8 proc. r/r) oraz 597 215 MWh na RDBg (wzrost o 19,9 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w październiku br. do poziomu 115,79 zł/MWh, czyli o 8,23 zł/MWh mniej względem września 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 116,44 zł/MWh, a więc
o 1,66 zł/MWh mniej niż we wrześniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł
w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej w stosunku do października roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 109 293 MWh, o 42,6 proc. wyższym niż w październiku roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 140,97 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,67 zł/MWh względem września 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 31 648 toe (w tym 24 290 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 34,1 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 157,42 zł/toe,
do poziomu 533,97 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,41 zł/MWh (o 0,03 zł/MWh więcej niż we wrześniu br.). Był to miesiąc z najwyższym wolumenem transakcji w historii RGP, który był o 47,9 proc. wyższy niż wolumen obrotu
w całym roku 2017 (2 548 261 MWh).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2018 r. wyniósł 245,38 zł/t, co stanowi spadek
o 1,23 proc. w stosunku do sierpnia, zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,31 proc.,
do 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,62 proc. w tym samym okresie i wynosi
309,50 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,97 proc., osiągając wartość 12,83 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2017 roku wyniosła 39,21 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,02 proc.) natomiast dla PSCMI 2 71,84 zł/t (wzrost o 30,23 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,89 zł/GJ (wzrost PSCMI 1
o 20,13 proc.) i 2,80 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 27,92 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec października br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii
na 31 października 2018 r. członkami rejestru było 3688 podmiotów, w październiku przybyło ich 15.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 424 podmioty. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 29 277 668 30 753 385 13 170 702
RDB 5 742 8 312 9 684
RDN 2 551 436 2 129 767 2 098 548
RTT 26 720 490 28 615 307 11 062 471

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 21 224 180 19 411 725 15 719 499
RDBg 597 215 357 487 498 187
RDNg 1 109 452 496 464 1 302 778
RTT 19 517 513 18 557 774 13 918 534

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 3 978 858 4 073 419 3 575 796
zielone certyfikaty 3 109 293 2 310 060 2 179 686
sesje RPM 1 612 513 1 366 160 1 121 727
TP na RPM 1 496 779 943 900 934 959
RTT 123 000
błękitne certyfikaty 82 680 63 787 82 809
sesje RPM 56 480 41 753 52 871
TP na RPM 26 200 22 034 29 938
żółte
certyfikaty
500 031 507 378 618 072
sesje RPM 245 918 203 542 173 050
TP na RPM 254 114 303 836 445 022
czerwone certyfikaty 268 394 1 180 569 686 221
sesje RPM 242 591 159 353 436 268
TP na RPM 25 803 1 021 216 249 952
fioletowe certyfikaty 18 459 11 625 9 009
sesje RPM 18 459 11 625 9 009
TP na RPM 0 0 0

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim
Razem 31 648 17 493 48 012
sesje RPM 29 015 15 654 39 524
TP na RPM 2 633 1 839 8 489