Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 30 753 385 MWh i był o 145,7 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2017.
    Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 167,4 proc. r/r – przy wolumenie 28 615 307 MWh. Są to najlepsze wyniki od listopada 2010 roku.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 19 411 725 MWh (w tym 18 557 774 MWh na RTT), co stanowi wzrost o 39,6 proc. względem września roku 2017 oraz najlepszy do tej pory wynik w roku 2018.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 4 073 419 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej niż we wrześniu roku ubiegłego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 30 753 385 MWh i był o 145,7 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 167,4 proc. r/r przy wolumenie 28 615 307 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 18,0 proc. i wyniósł 2 138 078 MWh. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną oraz wolumen obrotu tym towarem na RTT były najwyższe od listopada 2010 roku.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się we wrześniu na poziomie 276,24 zł/MWh – o 10,51 zł/MWh wyższym niż w sierpniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 285,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 44,09 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 19 411 725 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 39,6 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 18 557 774 MWh, a więc o 48,5 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 853 951 MWh, a więc o 39,2 proc. niższym niż we wrześniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 496 464 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 55,4 proc. r/r) oraz 357 487 MWh na RDBg (wzrost o 23,3 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg wzrosła we wrześniu br. do poziomu 124,02 zł/MWh, czyli o 15,92 zł/MWh więcej względem sierpnia 2018 r. Na RTT cena średnia ważona kontraktu
z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 118,10 zł/MWh, a więc o 11,67 zł/MWh więcej niż w sierpniu.

Prawa majątkowe

 Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 4 073 419 MWh, a więc o 4,2 proc. więcej w stosunku do września roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 310 060 MWh, o 4,8 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 129,30 zł/MWh, co oznacza wzrost o 3,85 zł/MWh względem sierpnia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 17 493 toe (w tym 15 495 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 71,0 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 19,23 zł/toe, do poziomu 691,39 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

 We wrześniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 495 569 MWh (35-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,38 zł/MWh (o 0,13 zł/MWh mniej niż w sierpniu br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec sierpnia 2018 r. wyniósł 248,44 zł/t, co stanowi wzrost
o 4,34 proc. w stosunku do lipca br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 3,16 proc., do poziomu 11,43 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 0,07 proc. w tym samym okresie i wynosi 301,60 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,56 proc., osiągając wartość 12,46 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do sierpnia 2017 roku wyniosła 47,68 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 23,75 proc.) natomiast dla PSCMI 2 56,94 zł/t (wzrost o 23,27 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 2,21 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 23,97 proc.) i 2,10 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 20,27 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec września br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadały 77 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września 2018 r. członkami rejestru było 3673 podmiotów, we wrześniu przybyło ich 13.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 412 podmiotów.

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE we wrześniu 2018 r.

  • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 30 753 385 MWh i był o 145,7 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2017.
    Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 167,4 proc. r/r – przy wolumenie 28 615 307 MWh. Są to najlepsze wyniki od listopada 2010 roku.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 19 411 725 MWh (w tym 18 557 774 MWh na RTT), co stanowi wzrost o 39,6 proc. względem września roku 2017 oraz najlepszy do tej pory wynik w roku 2018.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 4 073 419 MWh, a więc o 20,9 proc. więcej niż we wrześniu roku ubiegłego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 30 753 385 MWh i był o 145,7 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 167,4 proc. r/r przy wolumenie 28 615 307 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 18,0 proc. i wyniósł 2 138 078 MWh. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną oraz wolumen obrotu tym towarem na RTT były najwyższe od listopada 2010 roku.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się we wrześniu na poziomie 276,24 zł/MWh – o 10,51 zł/MWh wyższym niż w sierpniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 285,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 44,09 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 19 411 725 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 39,6 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 18 557 774 MWh, a więc o 48,5 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 853 951 MWh, a więc o 39,2 proc. niższym niż we wrześniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 496 464 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 55,4 proc. r/r) oraz 357 487 MWh na RDBg (wzrost o 23,3 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg wzrosła we wrześniu br. do poziomu 124,02 zł/MWh, czyli o 15,92 zł/MWh więcej względem sierpnia 2018 r. Na RTT cena średnia ważona kontraktu
z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 118,10 zł/MWh, a więc o 11,67 zł/MWh więcej niż w sierpniu.

Prawa majątkowe

 Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 4 073 419 MWh, a więc o 4,2 proc. więcej w stosunku do września roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 310 060 MWh, o 4,8 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 129,30 zł/MWh, co oznacza wzrost o 3,85 zł/MWh względem sierpnia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 17 493 toe (w tym 15 495 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 71,0 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 19,23 zł/toe, do poziomu 691,39 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

 We wrześniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 495 569 MWh (35-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,38 zł/MWh (o 0,13 zł/MWh mniej niż w sierpniu br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec sierpnia 2018 r. wyniósł 248,44 zł/t, co stanowi wzrost
o 4,34 proc. w stosunku do lipca br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 3,16 proc., do poziomu 11,43 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 0,07 proc. w tym samym okresie i wynosi 301,60 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,56 proc., osiągając wartość 12,46 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do sierpnia 2017 roku wyniosła 47,68 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 23,75 proc.) natomiast dla PSCMI 2 56,94 zł/t (wzrost o 23,27 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 2,21 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 23,97 proc.) i 2,10 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 20,27 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec września br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadały 77 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września 2018 r. członkami rejestru było 3673 podmiotów, we wrześniu przybyło ich 13.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 412 podmiotów.