Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

32 lata temu tysiące ludzi było zaangażowanych w usuwanie skutków awarii elektrowni w Czarnobylu. Stopienie rdzenia reaktora bloku czwartego skutkujące wybuchem wodoru, trwającym wiele dni pożarem grafitu i skażeniem substancjami reaktywnymi całych połaci Europy uchodzi często za największą katastrofę przemysłową w dziejach.

Awaria z 1986 r. po dziś dzień budzi wielkie emocje, jest przedmiotem wielu zażartych dyskusji i z pewnością spowodowała gigantyczne straty. Mimo tego, pod względem liczby ofiar śmiertelnych, nie była największą tragedią w dziejach światowego przemysłu. O wypadkach w Bhopalu, Benxihu, Texas City czy Courrières mówi się znacznie rzadziej, mimo że ich skala pod wieloma względami przewyższała skutki katastrofy w Czarnobylu. Nie były jednak związane z wywołującą liczne kontrowersje kwestią energetyki jądrowej, niektóre wydarzyły się stosunkowo dawno, a do innych doszło w odległych regionach świata.

O ile w okolicy elektrowni w Czarnobylu powstała odizolowana, praktycznie niezamieszkana strefa, o tyle w Bhopalu żyje dziś około 1,5 mln ludzi, z których wielu odczuwa konsekwencje wycieku chemikaliów, do którego doszło w 1984 r. Blok 4 elektrowni w Czarnobylu zakryto kosztującym setki milionów euro sarkofagiem, który odizolował go od otoczenia. Tymczasem pozostałości fabryki pestycydów w Bhopalu zostały zabezpieczone jedynie prowizorycznie – do dziś zatruwają glebę oraz wody gruntowe licznymi toksynami i substancjami rakotwórczymi, w tym rtęcią, chloroformem i ołowiem. Mieszkańcy miasta cierpią na nowotwory i choroby genetyczne znacznie częściej niż ludność pozostałych regionów Indii. Według niektórych szacunków, liczba osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Bhopalu przekroczyła 550 tysięcy.

Zdarzenia w Benxihu, Texas City oraz Courrières nie niosły za sobą aż tak długofalowych skutków, jednak spowodowały łącznie śmierć ponad trzech tysięcy, zaś wielokrotnie więcej odniosło rany i ucierpiało na zdrowiu. Wszystkie przedstawione w infografice wypadki łączy jedno – powstały w wyniku nadmiernych oszczędności, zaniedbań i błędów ludzkich, w niektórych przypadkach wyjątkowo łatwych do uniknięcia.

Największe katastrofy przemysłowe w historii

32 lata temu tysiące ludzi było zaangażowanych w usuwanie skutków awarii elektrowni w Czarnobylu. Stopienie rdzenia reaktora bloku czwartego skutkujące wybuchem wodoru, trwającym wiele dni pożarem grafitu i skażeniem substancjami reaktywnymi całych połaci Europy uchodzi często za największą katastrofę przemysłową w dziejach.

Awaria z 1986 r. po dziś dzień budzi wielkie emocje, jest przedmiotem wielu zażartych dyskusji i z pewnością spowodowała gigantyczne straty. Mimo tego, pod względem liczby ofiar śmiertelnych, nie była największą tragedią w dziejach światowego przemysłu. O wypadkach w Bhopalu, Benxihu, Texas City czy Courrières mówi się znacznie rzadziej, mimo że ich skala pod wieloma względami przewyższała skutki katastrofy w Czarnobylu. Nie były jednak związane z wywołującą liczne kontrowersje kwestią energetyki jądrowej, niektóre wydarzyły się stosunkowo dawno, a do innych doszło w odległych regionach świata.

O ile w okolicy elektrowni w Czarnobylu powstała odizolowana, praktycznie niezamieszkana strefa, o tyle w Bhopalu żyje dziś około 1,5 mln ludzi, z których wielu odczuwa konsekwencje wycieku chemikaliów, do którego doszło w 1984 r. Blok 4 elektrowni w Czarnobylu zakryto kosztującym setki milionów euro sarkofagiem, który odizolował go od otoczenia. Tymczasem pozostałości fabryki pestycydów w Bhopalu zostały zabezpieczone jedynie prowizorycznie – do dziś zatruwają glebę oraz wody gruntowe licznymi toksynami i substancjami rakotwórczymi, w tym rtęcią, chloroformem i ołowiem. Mieszkańcy miasta cierpią na nowotwory i choroby genetyczne znacznie częściej niż ludność pozostałych regionów Indii. Według niektórych szacunków, liczba osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Bhopalu przekroczyła 550 tysięcy.

Zdarzenia w Benxihu, Texas City oraz Courrières nie niosły za sobą aż tak długofalowych skutków, jednak spowodowały łącznie śmierć ponad trzech tysięcy, zaś wielokrotnie więcej odniosło rany i ucierpiało na zdrowiu. Wszystkie przedstawione w infografice wypadki łączy jedno – powstały w wyniku nadmiernych oszczędności, zaniedbań i błędów ludzkich, w niektórych przypadkach wyjątkowo łatwych do uniknięcia.