Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu
przygotowany przez firmę doradcza Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia to największy prywatny dostawca ciepła w kraju. Jest także wiodącym inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny, pozostając firmą odpowiedzialną społecznie.

Największy prywatny dostawca ciepła w Polsce

Veolia to międzynarodowa grupa spółek świadcząca innowacyjne usługi w zakresie gospodarowania energią, zasobami wodnymi oraz odpadami, która zatrudnia obecnie 4300 pracowników w Polsce i jest obecna, aż w 75 miastach. W 41 z nich zarządza siecią ciepłowniczą, a w 4 ma elektrociepłownie, w tym 3 duże w Łodzi i Poznaniu. W 2016 r. sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w Polsce wyniosła 3539 GWh – taka ilość pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne aż 14 na 100 Polaków. Bezpośrednio od firmy energię elektryczną lub ciepło otrzymuje 48 tys. klientów – zarówno gospodarstw domowych oraz spółdzielni, jak i samorządów oraz przedsiębiorstw. W latach 2002-2016 firma zainstalowała w kraju 288 km sieci kanalizacyjnej, 333 km sieci wodnej, a także 507 km nowej sieci ciepłowniczej.

Innowacyjność rozwiązań

Veolia nie tylko zapewnia klientom dostęp do zasobów, lecz także chroni je i odnawia, m.in. na świecie odzyskując wodę z mleka w proszku, prowadząc recykling zużytej elektroniki i produkując zieloną energię z niepotrzebnych oliwkowych pestek.

Innowacyjny charakter działań Veolii pozytywnie wpływa także na rozwój polskiego sektora energetycznego. Ostatnie 20 lat to dla polskiego sektora energetycznego czas przełomowy, pełen wyzwań, ale też pozytywnych doświadczeń. To czas, w którym Polska dokonała wielu istotnych zmian w kierunku modernizacji unowocześniania sektora energetycznego. Z dumą możemy stwierdzić, że Veolia wniosła w ten proces swój znaczący wkład – podkreśla Gérard Bourland, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu firmy powstały m.in. system ciepłowniczy w Krotoszynie oraz inteligentna sieć  ciepłownicza w Warszawie. W Poznaniu, we współpracy z odlewnią Volkswagen Poznań, został wdrożony jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej projekt odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Szacowana redukcja lokalnej emisji CO2 to ponad tysiąc ton oraz oszczędność 17 mln litrów wody rocznie.

Rola w krajowej gospodarce

Jednym z priorytetów Grupy Veolia jest pozytywne wpływanie na polską gospodarkę, dlatego firma świadomie ogranicza pozyskiwanie usług oraz materiałów z importu, skupiając się na współpracy z lokalnymi dostawcami, od których pochodzi aż 94% zakupów Grupy. Tylko w 2016 roku skorzystała z usług blisko 9 tys. polskich firm. Veolia podejmuje także działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz zatrzymywanie w Polsce wartości dodanej z zakupów i wypłacanych wynagrodzeń. Przez ostatnie 20 lat Grupa przeznaczyła ponad 4 mld złotych na inwestycje krajowe, a od 2011 nakłady inwestycyjne rosną w tempie 10% rocznie.

Dzięki naszej podstawowej działalności oraz dodatkowym działaniom generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie miliardów złotych wartości dodanej, tysięcy miejsc pracy, znacznych dochodów ludności. Ponadto dzięki odprowadzanym podatkom zasilamy budżet krajowy i lokalne budżety w Polsce – komentuje prezes Bourland.

Suma rocznego wpływu działalności Veolii w zakresie wartości dodanej to wynik rzędu 3,1 mld złotych, co jest równowartością całorocznych dopłat rządu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (z PFRON). Łączny efekt zatrudnienia objął 13 517 osób, a wynagrodzenia netto osiągnęły wartość 537 mln złotych.

Zrównoważony rozwój

Działalność Veolii, także w Polsce, opiera się na idei transformacji ekonomicznej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy). Zgodnie z tym modelem, materiały, surowce i produkty pozostają w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe. W ten sposób oszczędza się zasoby i zmniejsza ilość produkowanych odpadów, a przez to także obciążenie środowiska naturalnego. Działanie w harmonii z otoczeniem jest ważnym elementem funkcjonowania firmy – od 2002 r. przeznaczyła 1,1 mld zł na inwestycje zmniejszające wpływ Grupy i jej konsumentów na środowisko. Chociaż Veolia myśli globalnie, jej poczynania nastawione są na osiąganie korzyści przez wspólnoty lokalne. We wszystkich regionach Polski, w których prowadzi działalność, dostosowuje się do miejscowych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców i samorządów.

„Raport wpływu” pokazuje, że Veolia nie tylko pozytywnie oddziałuje na rozwój polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, ale podejmuje liczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, dbając o interesy społeczności lokalnych i ograniczając swój wpływ na środowisko naturalne. Chce działać także na rzecz tworzenia lokalnych liderów, co nie jest często praktyką wśród firm – mówi Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Veolia: 20 lat na rzecz innowacyjnych rozwiązań w Polsce

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu
przygotowany przez firmę doradcza Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia to największy prywatny dostawca ciepła w kraju. Jest także wiodącym inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny, pozostając firmą odpowiedzialną społecznie.

Największy prywatny dostawca ciepła w Polsce

Veolia to międzynarodowa grupa spółek świadcząca innowacyjne usługi w zakresie gospodarowania energią, zasobami wodnymi oraz odpadami, która zatrudnia obecnie 4300 pracowników w Polsce i jest obecna, aż w 75 miastach. W 41 z nich zarządza siecią ciepłowniczą, a w 4 ma elektrociepłownie, w tym 3 duże w Łodzi i Poznaniu. W 2016 r. sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w Polsce wyniosła 3539 GWh – taka ilość pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne aż 14 na 100 Polaków. Bezpośrednio od firmy energię elektryczną lub ciepło otrzymuje 48 tys. klientów – zarówno gospodarstw domowych oraz spółdzielni, jak i samorządów oraz przedsiębiorstw. W latach 2002-2016 firma zainstalowała w kraju 288 km sieci kanalizacyjnej, 333 km sieci wodnej, a także 507 km nowej sieci ciepłowniczej.

Innowacyjność rozwiązań

Veolia nie tylko zapewnia klientom dostęp do zasobów, lecz także chroni je i odnawia, m.in. na świecie odzyskując wodę z mleka w proszku, prowadząc recykling zużytej elektroniki i produkując zieloną energię z niepotrzebnych oliwkowych pestek.

Innowacyjny charakter działań Veolii pozytywnie wpływa także na rozwój polskiego sektora energetycznego. Ostatnie 20 lat to dla polskiego sektora energetycznego czas przełomowy, pełen wyzwań, ale też pozytywnych doświadczeń. To czas, w którym Polska dokonała wielu istotnych zmian w kierunku modernizacji unowocześniania sektora energetycznego. Z dumą możemy stwierdzić, że Veolia wniosła w ten proces swój znaczący wkład – podkreśla Gérard Bourland, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu firmy powstały m.in. system ciepłowniczy w Krotoszynie oraz inteligentna sieć  ciepłownicza w Warszawie. W Poznaniu, we współpracy z odlewnią Volkswagen Poznań, został wdrożony jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej projekt odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Szacowana redukcja lokalnej emisji CO2 to ponad tysiąc ton oraz oszczędność 17 mln litrów wody rocznie.

Rola w krajowej gospodarce

Jednym z priorytetów Grupy Veolia jest pozytywne wpływanie na polską gospodarkę, dlatego firma świadomie ogranicza pozyskiwanie usług oraz materiałów z importu, skupiając się na współpracy z lokalnymi dostawcami, od których pochodzi aż 94% zakupów Grupy. Tylko w 2016 roku skorzystała z usług blisko 9 tys. polskich firm. Veolia podejmuje także działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz zatrzymywanie w Polsce wartości dodanej z zakupów i wypłacanych wynagrodzeń. Przez ostatnie 20 lat Grupa przeznaczyła ponad 4 mld złotych na inwestycje krajowe, a od 2011 nakłady inwestycyjne rosną w tempie 10% rocznie.

Dzięki naszej podstawowej działalności oraz dodatkowym działaniom generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie miliardów złotych wartości dodanej, tysięcy miejsc pracy, znacznych dochodów ludności. Ponadto dzięki odprowadzanym podatkom zasilamy budżet krajowy i lokalne budżety w Polsce – komentuje prezes Bourland.

Suma rocznego wpływu działalności Veolii w zakresie wartości dodanej to wynik rzędu 3,1 mld złotych, co jest równowartością całorocznych dopłat rządu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (z PFRON). Łączny efekt zatrudnienia objął 13 517 osób, a wynagrodzenia netto osiągnęły wartość 537 mln złotych.

Zrównoważony rozwój

Działalność Veolii, także w Polsce, opiera się na idei transformacji ekonomicznej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy). Zgodnie z tym modelem, materiały, surowce i produkty pozostają w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe. W ten sposób oszczędza się zasoby i zmniejsza ilość produkowanych odpadów, a przez to także obciążenie środowiska naturalnego. Działanie w harmonii z otoczeniem jest ważnym elementem funkcjonowania firmy – od 2002 r. przeznaczyła 1,1 mld zł na inwestycje zmniejszające wpływ Grupy i jej konsumentów na środowisko. Chociaż Veolia myśli globalnie, jej poczynania nastawione są na osiąganie korzyści przez wspólnoty lokalne. We wszystkich regionach Polski, w których prowadzi działalność, dostosowuje się do miejscowych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców i samorządów.

„Raport wpływu” pokazuje, że Veolia nie tylko pozytywnie oddziałuje na rozwój polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, ale podejmuje liczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, dbając o interesy społeczności lokalnych i ograniczając swój wpływ na środowisko naturalne. Chce działać także na rzecz tworzenia lokalnych liderów, co nie jest często praktyką wśród firm – mówi Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.