Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.

Jak poinformowała Rada Ministrów:
„Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki”.

Program przewiduje m.in. uchwalenie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora węgla kamiennego w Polsce.

Program ma na celu m.in. zaspokojenie zapotrzebowania na węgiel kamienny, zapewnienie niezbędnego poziomu dostaw oraz poprawę warunków pracy w kopalniach.

Nowy program dla polskiego górnictwa

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.

Jak poinformowała Rada Ministrów:
„Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki”.

Program przewiduje m.in. uchwalenie nowej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora węgla kamiennego w Polsce.

Program ma na celu m.in. zaspokojenie zapotrzebowania na węgiel kamienny, zapewnienie niezbędnego poziomu dostaw oraz poprawę warunków pracy w kopalniach.