Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Likwidacja morskich platform wiertniczych przebiega najczęściej w sposób niezauważany, jednak ma bardzo duże znaczenie w procesie planowania wydobywania ropy naftowej.

Proces likwidacji musi stanowić wypadkową pomiędzy kosztami, bezpieczeństwem, stopniem trudności, dbałością o środowisko naturalne oraz szeregiem innych czynników.

Wybór sposobu usunięcia platformy jest uwarunkowany m.in. wiekiem platformy, jej rodzajem, jak również treścią obowiązujących w jej lokalizacji uwarunkowań prawnych.

 

 

Jak przebiega likwidacja platform wiertniczych?

Likwidacja morskich platform wiertniczych przebiega najczęściej w sposób niezauważany, jednak ma bardzo duże znaczenie w procesie planowania wydobywania ropy naftowej.

Proces likwidacji musi stanowić wypadkową pomiędzy kosztami, bezpieczeństwem, stopniem trudności, dbałością o środowisko naturalne oraz szeregiem innych czynników.

Wybór sposobu usunięcia platformy jest uwarunkowany m.in. wiekiem platformy, jej rodzajem, jak również treścią obowiązujących w jej lokalizacji uwarunkowań prawnych.