Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport World Energy Outlook 2017, zawierający prognozy, co do kierunku zmian w globalnym systemie energetycznym.

Analiza została oparta na czterech głównych założeniach: rosnącym udziale USA w światowym eksporcie ropy naftowej i gazu, coraz większym znaczeniu energii słonecznej, stopniowym przesuwaniu się Chin w stronę czystych źródeł energii przy jednoczesnym odchodzeniu od węgla oraz postępującej na całym świecie elektryfikacji.

Autorzy raportu przewidują, że zapotrzebowanie na energię będzie maleć na rynkach rozwiniętych, takich jak USA, Europa, czy Japonia za to znacznie wzrośnie w przypadku regionów takich jak Azja Południowo-Wschodnia czy Afryka.

Na znaczeniu zyskają paliwa alternatywne, np. LNG, zaś spadający popyt na ropę wywołany elektryfikacją floty samochodowej zostanie zrównoważony przez zapotrzebowanie na ten surowiec za strony przemysłu petrochemicznego oraz transportu za pomocą pojazdów ciężarowych, statków i samolotów.

Motorem napędzającym zmiany w światowym systemie energetycznym staną się Chiny.

World Energy Outlook 2017

Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport World Energy Outlook 2017, zawierający prognozy, co do kierunku zmian w globalnym systemie energetycznym.

Analiza została oparta na czterech głównych założeniach: rosnącym udziale USA w światowym eksporcie ropy naftowej i gazu, coraz większym znaczeniu energii słonecznej, stopniowym przesuwaniu się Chin w stronę czystych źródeł energii przy jednoczesnym odchodzeniu od węgla oraz postępującej na całym świecie elektryfikacji.

Autorzy raportu przewidują, że zapotrzebowanie na energię będzie maleć na rynkach rozwiniętych, takich jak USA, Europa, czy Japonia za to znacznie wzrośnie w przypadku regionów takich jak Azja Południowo-Wschodnia czy Afryka.

Na znaczeniu zyskają paliwa alternatywne, np. LNG, zaś spadający popyt na ropę wywołany elektryfikacją floty samochodowej zostanie zrównoważony przez zapotrzebowanie na ten surowiec za strony przemysłu petrochemicznego oraz transportu za pomocą pojazdów ciężarowych, statków i samolotów.

Motorem napędzającym zmiany w światowym systemie energetycznym staną się Chiny.