Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Wyniki badania wskazują, że 59 proc. respondentów opowiada się za budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zdecydowane poparcie wyraziło 25 proc. badanych, czyli 4 proc. więcej niż w 2016 r. Przeciwko tej inwestycji było 35 proc. badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że 42 proc. respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy. 76 proc. badanych jest zdania, że budowa elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji. Wyniki badania wskazują, że 65 proc. Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej, która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii, za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67 proc. respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ministerstwo Energii do końca roku miało ukończyć projekt strategii polityki energetycznej Polski do 2040 r. Według zapowiedzi, w latach 2040 – 2050 energia wytwarzana w naszym kraju w 50 proc. będzie pochodzić z węgla, w 20 proc. ze źródeł odnawialnych i w ok. 20 proc. z energii atomowej. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce miałaby zostać uruchomiona ok. 2030 lub 2031 r. Tym samym, Polska dołączyłaby do szerokiego grona państw czerpiących energię z atomu. Na świecie energię w ten sposób pozyskuje 31 państw. W 2016 r. doszło do największego od 25 latu wzrostu mocy zainstalowanej elektrowni jądrowych, uruchomiono 10 nowych reaktorów, zaś z użytku wyłączono 3. Łącznie na świecie funkcjonuje prawie 450 reaktorów, w budowie pozostaje 58.

 

Większość Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej

Wyniki badania wskazują, że 59 proc. respondentów opowiada się za budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zdecydowane poparcie wyraziło 25 proc. badanych, czyli 4 proc. więcej niż w 2016 r. Przeciwko tej inwestycji było 35 proc. badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że 42 proc. respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy. 76 proc. badanych jest zdania, że budowa elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji. Wyniki badania wskazują, że 65 proc. Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej, która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii, za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67 proc. respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ministerstwo Energii do końca roku miało ukończyć projekt strategii polityki energetycznej Polski do 2040 r. Według zapowiedzi, w latach 2040 – 2050 energia wytwarzana w naszym kraju w 50 proc. będzie pochodzić z węgla, w 20 proc. ze źródeł odnawialnych i w ok. 20 proc. z energii atomowej. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce miałaby zostać uruchomiona ok. 2030 lub 2031 r. Tym samym, Polska dołączyłaby do szerokiego grona państw czerpiących energię z atomu. Na świecie energię w ten sposób pozyskuje 31 państw. W 2016 r. doszło do największego od 25 latu wzrostu mocy zainstalowanej elektrowni jądrowych, uruchomiono 10 nowych reaktorów, zaś z użytku wyłączono 3. Łącznie na świecie funkcjonuje prawie 450 reaktorów, w budowie pozostaje 58.