Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

Coface  już po raz dwunasty przygotował zestawienie 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej.

W rankingu uwzględniono wyniki przedsiębiorstw i grup kapitałowych, które zanotowały największe obroty w 2016 roku w ujęciu bezwzględnym. Analizie poddano także zyski, liczbę pracowników, strukturę sektorową i kondycję rynków.

Dane na temat przedsiębiorstw pozyskali i zweryfikowali eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W rankingu nie zostały uwzględnione banki i ubezpieczyciele oraz inne firmy z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników takich spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W przypadku grup kapitałowych zostały przedstawione skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwiło pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu.

W 2016 roku 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, ujętych w rankingu TOP 500CEE 2017 wygenerowało obroty na poziomie 580 miliardów euro. Przedsiębiorstwa te odnotowały spadek obrotów i zysku netto, ale znacznie zwiększyły zatrudnienie. Po raz pierwszy sektor motoryzacyjny wyprzedził sektor paliw i chemii zajmując pozycję lidera.

Na I miejscu wśród największych firm Europy Środkowo-Wschodniej znalazł się PKN Orlen, wyprzedzając Skodę oraz MOL.

Orlen największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej

Coface  już po raz dwunasty przygotował zestawienie 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej.

W rankingu uwzględniono wyniki przedsiębiorstw i grup kapitałowych, które zanotowały największe obroty w 2016 roku w ujęciu bezwzględnym. Analizie poddano także zyski, liczbę pracowników, strukturę sektorową i kondycję rynków.

Dane na temat przedsiębiorstw pozyskali i zweryfikowali eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W rankingu nie zostały uwzględnione banki i ubezpieczyciele oraz inne firmy z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników takich spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W przypadku grup kapitałowych zostały przedstawione skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwiło pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu.

W 2016 roku 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, ujętych w rankingu TOP 500CEE 2017 wygenerowało obroty na poziomie 580 miliardów euro. Przedsiębiorstwa te odnotowały spadek obrotów i zysku netto, ale znacznie zwiększyły zatrudnienie. Po raz pierwszy sektor motoryzacyjny wyprzedził sektor paliw i chemii zajmując pozycję lidera.

Na I miejscu wśród największych firm Europy Środkowo-Wschodniej znalazł się PKN Orlen, wyprzedzając Skodę oraz MOL.